Училищни документи

  • График за консултиране на родители и ученици от класните ръководители
  • График за консултиране на родители и ученици от класните ръководители
  • График за приемно време на учителите за провеждане на консултации по учебни предмети-НЕ-II срок на учебната 2019-2020 г.