Запознаване с професията на архитекта. „Да построим град“

         На 07.03.2019 г. клуб „Искам да успея” проведе занимание на тема „Изкуството да бъдеш архитект”. На гости на учениците беше арх. Маринела Андреевска. Тя им разказа за професията на архитекта, отговори на въпросите им, разгледа скиците на къщи и проектите на стаи, които учениците бяха нарисували. Постави им задача да изградят конструкции от клечки на различни сгради. Разделени на групи учениците изработиха  кула, мост, училище, къща, люлка и зала.