Инициатива по обмяна на добри педагогически практики

На 10 април 2019 година по покана на Директора на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” –  гр. Ботевград г-жа Петя Кочкова в училището бе проведена инициатива  по обмяна на добри педагогически практики. Гости бяха учители от СУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе с директор  г-жа Мила Манчева.

Проведени бяха два открити урока в IV и V клас. Урокът в IV клас беше  по български език и литература /четене/ на тема „Дъждобранът” – Атанас Далчев, подготвен и изнесен от г-жа Славейка Калфова с учениците от  IVв  клас. Урокът в V клас беше  по български език и литература  на тема „Главни части в изречението”, подготвен и изнесен с учениците от Vа клас от г-жа Първолета Василева.

И в двата урока бяха използвани иновативни средства и  методи. За качеството на уроците и степента на възприемане на информацията от учениците изключително допринесоха дигиталният екран, интерактивна дъска  и софтуерна система Енвижън.

На проведеното събеседване след уроците бе отчетено изключително високото техническо и технологично обезпечение на образователния процес  в ОУ „Н.Й. Вапцаров”. Директорът на училището г-жа Петя Кочкова сподели, че нейна основна амбиция е да отговори на нуждите и изискванията на съвременното поколение деца и технологичния напредък. По тази причина всички класни стаи са обезпечени с компютър или лаптоп и  проектор. В училището има 3 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника. Предстои да бъдат закупени модерни таблети за учениците от две паралелки за по-добра иновативна работа през предстоящата 2019-2020 учебна година.

Срещата завърши с обещание за нови подобни творчески срещи.