Актуални новини

Директор, учител и ученици на годината от ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград, с почетни грамоти и плакети от РУО-София област

 

На 03.06.2021 г. в Античния културно – комуникационен комплекс „Сердика“ в град София г-жа Росица Иванова – Началник на РУО – София област връчи грамоти и плакети на  Петя Константинова Кочкова – директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград; Татяна Василева Цонкова – главен учител ООУППЕ и заместник- директор учебна дейност за значим принос в развитието на училищното образование в Софийска област и доказан висок професионализъм и всеотдайност към професията и училището през учебната 2020/2021 година.

За високи постижения в олимпиади и състезания, грамоти получиха следните ученици:

Лъчезар Лъчезаров Вунчев от II в клас

Деница Евгениева Босилкова от V а клас

Деян Красимиров Минев от VII а клас

Калина Василева Гергова от VII а клас

Матилда Илиева Матева от VII б клас

Церемонията бе открита с песен изпълнена от Деница Босилкова – ученичка от V а клас в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград.

 

 

 

Министърът на образованието Красимир Вълчев откри STEM център в 

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Ботевград

Иновативен STEM център – нови дигитални кабинети „Физика“, „Химия“ и „Биология“ откри Красимир Вълчев – министър на науката и образованието днес в 10.30ч в ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ Ботевград.

Лентата прерязаха с него още Росица Иванова – Началник на Регионално управление на образованието  – София регион и Петя Кочкова – директор на училището. По повод днешния празник -Ден на земята, Красимир Вълчев посади дръвче в двора на учебното заведение.

Иновативното училищно звено е с наименование „Център за природни науки, изследвани и иновации“. Той е с обща площ от 260 квадратни метра на един етаж, в източното крило на учебното заведение, обхващащо три кабинета, които предоставят модерна физическа среда, комбинирана с разнообразни технологични решения и инструменти. Центърът представлява комбинация между интерактивни технологии за виртуална и добавена реалност. Този между предметен подход към преподаването и ученето премахва традиционните бариери между STEM дисциплините и ги интегрира в конкретни и приложими спрямо реалния живот учебни преживявания.

Най-просто казано STEM е абревиатура, състояща се от четири основни познавателни направления – наука, технология, инженерство и математика. В STEM центъра учениците ще работят и учат със z Spase лаптопи, които разполагат с три сензорни модалности, разширяващи обхвата на информационните канали, по които учениците работят и усвояват учебното съдържание. Идеята на новото STEM пространство, е да предостави възможности за обучение изграждане на умения в областта на електрониката, програмирането и роботиката.

Акцент в обучението e oблачната технология за постигане на устойчивост на процесите в предвидени център, независимо от формата на обучение. Kaто пример за този процес, основан и изискващ активно прилагане на новата технология е:

 • учителят предава новото съдържание с plan дисплея, паралелно с това е пуснал споделяне на екрана в рамките на виртуалната класна стая
 • присъстващите ученици виждат всичко в реално време и работят на своите персонални работни места
 • отсъстващите могат да наблюдават случващото се на дисплея в реално време от дистанция
 • целият процес в клас се записва и се качва на обща облачна платформа
 • отсъстващите, които не са наблюдавали часа в реално време, могат да намерят записания урок или презентация дистанционно по всяко време. Този начин се постига
 • присъствено и дистанционно обучение.

 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград с Отличителен знак

„Аз гарантирам щастливо детство“  

 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград бе отличено с плакет в силно оспорвания конкурс на Държавната агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“ 2021. На онлайн церемония, която се състоя на 25 март, Агенцията удостои училището ни с отличителния знак в категория „Значима иновация“ за приноса му в създаването на условия за пълноценното развитие на учениците, за отлични постижения в обучението по математика. Училището е иновативно на тема „ STEAM и Дигитална математика“.  Иновацията се реализира в 6 паралелки, като прилага последно поколение технически средства: заряд Box с персонални лаптопи за всеки ученик и електронни дисплеи. Облачните технологии се прилагат,  както в електронното обучение, така и в присъственото. Съчетават се иновативни и интерактивни методи на преподаване.

Доказателство за успешната иновация са завоюваните голям брой медали на различни математически състезания:

 • Международно състезание „Математика без граници“
 • Математическо състезание „Хитър Петър“
 • Национална олимпиада по математика
 • Национална олимпиада „Знам и мога“
 • Национално финално състезание на СБНУ в областта на математиката и природните науки.

Номинацията е стимул за продължаване на традициите, свързани с прилагане на иновационни практики.

На онлайн церемонията с видеоклип бе изказана благодарност от госпожа Петя Кочкова – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград.

 

 

Научно-приложна конференция – 25.03.2021г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград участва в научно – приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“     Конференцията се проведе онлайн на 25.03.2021 г. и е под патронажа на д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Г-жа Такева откри конференцията и представи основен доклад за  Квалификацията на педагогическите специалисти.

Споделиха се актуални и важни за образованието теми:

„Комуникацията  учители- ученици. Сблъсък на поколенията или изграждане на подкрепяща образователна среда“ – доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ

„ Линейна регресия  и математически модели“ – акад. Сава Гроздев

„ Дигиталната  трансформация в средното образование“ – доц. д-р Боян Жеков, хоноруван преподавател, ВУЗФ

„ Стратегическо брандиране на училището сред обществеността, родителите и учениците“- проф. д-р Боян Дуранкев, ръководител на катедра „Маркетинг и мениджмънт“, ВУЗФ

По време на дискусията г-жа Такева предостави думата на Петя Кочкова – директор на ОУ „Н .Й. Вапцаров“ – град Ботевград, която сподели за прилаганите иновативни технологии, за спечеления STEAM проект природни науки, за успешната работа на иновативните паралелки   и многобройните постижения на учениците.

 

Национален кръг на националното състезание „Ключът на музиката“

 

 

Отговори от НМС „Европейско кенгуру“ – 18.03.2021 г.

Двама петокласници от ОУ“Н.Вапацаров“ -Ботевград с отлично представяне на националното състезание по английски език на Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“

 

 

2018/2019 учебна година