Актуални новини

Новата учебна година бе открита в ОУ“Никола Вапцаров“ Ботевград

113 първокласници в 5 паралелки  прекрачиха за първи път училищния праг  в ОУ“Никола Вапцаров“ Ботевград , от общ брой първокласници в община Ботевград – 305. Първият учебен ден посрещат в любимото училище 865 ученици, от които 500 са в Начален етап.

Тържественият ден бе официално открит и в двете сгради на учебното заведение, с ограничен брой присъстващи, заради противоепидемичните мерки. Гост на тържеството в сградата на Начален етап  бе Камен Еленков – Началник „Социални и хуманитарни дейности“ в Община Ботевград.

Директорът Петя Кочкова приветства с „Добре дошли“ най-малките ученици и честити на всички присъстващи новата 2021/2022учебна година. Тя заяви, че с новите предизвикателства на  ковид пандемията училището гарантира безопасна учебна среда. По този повод учебната година се открива етапно във всички класове. „Гарантираме ви интересни училищни занимания и различни мероприятия извън учебните часове. Радваме се , че имаме отговорни родители, които са неизменно до своите деца“. Г-жа  Кочкова пожела на първокласниците да бъдат жадни за наука, да обичат училището, да мечтаят и да си поставят цели, които да реализират заедно със своите учители.

Поздравителен адрес, от името на кмета на община Ботевград – Иван Гавалюгов, прочете г-н Камен Еленков. „Днес първият училищен звънец ще огласи България и децата ни с радост и вълнение ще прекрачат прага на своето училище, жадни за просвещение и знания. В този ден ние родителите Ви поверяваме най-скъпото си – нашите деца. Признателни сме към Вас учители и Вашето благородно дело да възпитавате и изграждате достойни граждани на Република България. Скъпи ученици, знайте, че училището е храм на знанието, но тое Ваш втори дом, където не само пораствате физически, но израствате духовно и се превръщате в осъзнати личности. На добър час!  “ , се казва още в Поздравителния адрес.

Поздравителни адреси бяха изпратени още от г-жа Росица Иванова – Началник на Регионалното управление по образование-София област, от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, от Радослав Стойчев – областен управител на Софийска област, от Ирена Атанасова – председател на Комисията по образование и наука в 46-то Народно събрание на Република България и др.

Приветствено слово директорът на ОУ “Н.Вапцаров“ отправи и към по-големите ученици в прогимназиален етап. „ Отново е 15 септември и отново училищният двор се изпълни с глъч и радостни песни. Честит да ни бъде днешният празничен ден. На прага сме пред нови изпитания, една година с не известности от това как ще се учи – присъствено или онлайн, но Вие и нашият екип сте достатъчно подготвени и ще надграждаме знанията, които сме придобили до момента“, заяви Петя Кочкова. Директорът подчерта, че училище „Н.Вапцаров“ има амбицията да се бори за челните резултати на националните външни оценявания. Г-жа Кочкова припомни, че през изминалата 2020/2021 година училището е сред първите 10 училища в Софийска област с най- добър резултат. „За да постигаме тези резултати са необходими усилията на всички – на учителите, на учениците и на родителите, на които изключително много разчитаме. Осигуряваме целодневна организация на учебния ден за учениците, които желаят  подпомагане на техните знания. Убедена съм, че в утрешния присъствен ден ще видите коренна промяна в материалната база“, посочи директорът. По думите на г-жа Кочкова учениците  ще се радват на нов компютърен кабинет , ще работят в STEM  центъра с високи технологии и стереоскопични лаптопи, с електронни дисплеи в класните стаи, със заряд бокс и др. „ Убедена съм, че всичко това ще Ви мотивира и зарежда с позитивизъм и ежедневно да искате да мечтаете и да си поставяте все по-високи цели“, добави директорът. Г-жа Кочкова пожела на учениците и техните семейства да бъдат здрави, устойчиви на това, което предстои. Тя подчерта, че училището предлага безопасна среда за учене. Осигурени са всички необходими мерки за почистване.

 

Директор, учител и ученици на годината от ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград, с почетни грамоти и плакети от РУО-София област

 

На 03.06.2021 г. в Античния културно – комуникационен комплекс „Сердика“ в град София г-жа Росица Иванова – Началник на РУО – София област връчи грамоти и плакети на  Петя Константинова Кочкова – директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград; Татяна Василева Цонкова – главен учител ООУППЕ и заместник- директор учебна дейност за значим принос в развитието на училищното образование в Софийска област и доказан висок професионализъм и всеотдайност към професията и училището през учебната 2020/2021 година.

За високи постижения в олимпиади и състезания, грамоти получиха следните ученици:

Лъчезар Лъчезаров Вунчев от II в клас

Деница Евгениева Босилкова от V а клас

Деян Красимиров Минев от VII а клас

Калина Василева Гергова от VII а клас

Матилда Илиева Матева от VII б клас

Церемонията бе открита с песен изпълнена от Деница Босилкова – ученичка от V а клас в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград.

 

 

 

Министърът на образованието Красимир Вълчев откри STEM център в 

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ Ботевград

Иновативен STEM център – нови дигитални кабинети „Физика“, „Химия“ и „Биология“ откри Красимир Вълчев – министър на науката и образованието днес в 10.30ч в ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ Ботевград.

Лентата прерязаха с него още Росица Иванова – Началник на Регионално управление на образованието  – София регион и Петя Кочкова – директор на училището. По повод днешния празник -Ден на земята, Красимир Вълчев посади дръвче в двора на учебното заведение.

Иновативното училищно звено е с наименование „Център за природни науки, изследвани и иновации“. Той е с обща площ от 260 квадратни метра на един етаж, в източното крило на учебното заведение, обхващащо три кабинета, които предоставят модерна физическа среда, комбинирана с разнообразни технологични решения и инструменти. Центърът представлява комбинация между интерактивни технологии за виртуална и добавена реалност. Този между предметен подход към преподаването и ученето премахва традиционните бариери между STEM дисциплините и ги интегрира в конкретни и приложими спрямо реалния живот учебни преживявания.

Най-просто казано STEM е абревиатура, състояща се от четири основни познавателни направления – наука, технология, инженерство и математика. В STEM центъра учениците ще работят и учат със z Spase лаптопи, които разполагат с три сензорни модалности, разширяващи обхвата на информационните канали, по които учениците работят и усвояват учебното съдържание. Идеята на новото STEM пространство, е да предостави възможности за обучение изграждане на умения в областта на електрониката, програмирането и роботиката.

Акцент в обучението e oблачната технология за постигане на устойчивост на процесите в предвидени център, независимо от формата на обучение. Kaто пример за този процес, основан и изискващ активно прилагане на новата технология е:

 • учителят предава новото съдържание с plan дисплея, паралелно с това е пуснал споделяне на екрана в рамките на виртуалната класна стая
 • присъстващите ученици виждат всичко в реално време и работят на своите персонални работни места
 • отсъстващите могат да наблюдават случващото се на дисплея в реално време от дистанция
 • целият процес в клас се записва и се качва на обща облачна платформа
 • отсъстващите, които не са наблюдавали часа в реално време, могат да намерят записания урок или презентация дистанционно по всяко време. Този начин се постига
 • присъствено и дистанционно обучение.

 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград с Отличителен знак

„Аз гарантирам щастливо детство“  

 

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград бе отличено с плакет в силно оспорвания конкурс на Държавната агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“ 2021. На онлайн церемония, която се състоя на 25 март, Агенцията удостои училището ни с отличителния знак в категория „Значима иновация“ за приноса му в създаването на условия за пълноценното развитие на учениците, за отлични постижения в обучението по математика. Училището е иновативно на тема „ STEAM и Дигитална математика“.  Иновацията се реализира в 6 паралелки, като прилага последно поколение технически средства: заряд Box с персонални лаптопи за всеки ученик и електронни дисплеи. Облачните технологии се прилагат,  както в електронното обучение, така и в присъственото. Съчетават се иновативни и интерактивни методи на преподаване.

Доказателство за успешната иновация са завоюваните голям брой медали на различни математически състезания:

 • Международно състезание „Математика без граници“
 • Математическо състезание „Хитър Петър“
 • Национална олимпиада по математика
 • Национална олимпиада „Знам и мога“
 • Национално финално състезание на СБНУ в областта на математиката и природните науки.

Номинацията е стимул за продължаване на традициите, свързани с прилагане на иновационни практики.

На онлайн церемонията с видеоклип бе изказана благодарност от госпожа Петя Кочкова – директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Ботевград.

 

 

Научно-приложна конференция – 25.03.2021г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – град Ботевград участва в научно – приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“     Конференцията се проведе онлайн на 25.03.2021 г. и е под патронажа на д.ик.н Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Г-жа Такева откри конференцията и представи основен доклад за  Квалификацията на педагогическите специалисти.

Споделиха се актуални и важни за образованието теми:

„Комуникацията  учители- ученици. Сблъсък на поколенията или изграждане на подкрепяща образователна среда“ – доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ

„ Линейна регресия  и математически модели“ – акад. Сава Гроздев

„ Дигиталната  трансформация в средното образование“ – доц. д-р Боян Жеков, хоноруван преподавател, ВУЗФ

„ Стратегическо брандиране на училището сред обществеността, родителите и учениците“- проф. д-р Боян Дуранкев, ръководител на катедра „Маркетинг и мениджмънт“, ВУЗФ

По време на дискусията г-жа Такева предостави думата на Петя Кочкова – директор на ОУ „Н .Й. Вапцаров“ – град Ботевград, която сподели за прилаганите иновативни технологии, за спечеления STEAM проект природни науки, за успешната работа на иновативните паралелки   и многобройните постижения на учениците.

 

Национален кръг на националното състезание „Ключът на музиката“

 

 

Отговори от НМС „Европейско кенгуру“ – 18.03.2021 г.

Двама петокласници от ОУ“Н.Вапацаров“ -Ботевград с отлично представяне на националното състезание по английски език на Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“

 

 

2018/2019 учебна година