Бюджет/Отчет

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджет 2020

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2020 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2019 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2018 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2017 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2016 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2015 г.