Бюджет/Отчет

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2020 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2019 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2018 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2017 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2016 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2015 г.