Бюджет/Отчет

Проекто-Бюджет 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Отчет Бюджет 2021 към 30.06.2021

OTCHET-31-03-2021

Бюджет 2021

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на Бюджет 2020

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2020 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2019 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2018 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2017 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2016 г.

Бюджет на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград с тримесечно разпределение за 2015 г.