Световната седмица по предприемачество

Открит урок във втори А клас на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ботевград по време на Световната седмица по предприемачество на тема „Екопрофесии“. Гости на събитието бяха г-жа Петя Кочкова – Директор, г-жа Анжела Александрова – зам.директор, учители, родители. Лектори по темата бяха г-н Красимир Живков – зам. – министър на министерството на околната среда и водите и г-жа Зорница Николова – лесничей в горско стопанство в града, които са родители на ученици от класа. Всеки ученик представи своята екопрофесия чрез рисунка и текст пред гостите. Подредена беше изложба, a децата получиха подаръци – тефтери от рециклирана хартия и учебни глобуси.

Лилия Костадинова – класен ръководител