Часът по английски език „Happy, happy Halloween“

Часът  по английски език ,, Happy, happy Halloween “ посветен на Хелоуин в 3 а и 3 ж клас и заложен в учебната програма,  се оказа истинско забавление за учениците от училище ,,Н. Вапцаров ‘’ гр. Ботевград. Всички деца се бяха подготвили предварително и  носеха цветни листа и картинки със символите на празника, чиито наименования научиха и на английски език. Оцветяваха, изрязваха и лепиха. Научиха  и  стихче  за празника , как се веселят децата в англоезичните държави, попълваха липсващи думи в изречения и др. Събраха всички материали в постер, който изложихме във коридора на училището.