27.02.2019 г. – Ден на Розовата фланелка

Във връзка с Международния ден за борба срещу тормоза в училище:
– бяха изработени презентации по темата от учениците на прогимназиалния етап на училище “Н.Й.Вапцаров” град Ботевгард;
– беше проведена беседа-разговор по темата;
– организирана е активна стена с рисунки и послания от учениците в подкрепа на събитието, която ще продължи в рамките на седмицата.
– беше представена презентация в час на класа.
– бяха изработени табла с рисунки и гривни от всеки клас.
– бяха надписани балони, картички и табла с добри пожелания.
– учениците от II а клас се изявиха с презентация за деня на розовата фланелка и ръчно изработени картички