Архив на категория: Обществен съвет

ПОКАНА

До членовете на Обществения съвет                                                                          към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград

ПОКАНА

от

Ивелина Василева Татарова

председател на Обществения съвет към

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград

 

Уважаеми членове на Обществения съвет,

Каня Ви на заседание на Обществения съвет към училището                                на 08.01.2019 г., вторник, от 18.00 ч.                                                                          в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, сградата на прогимназиален етап,                стая № 102.

Повече информация относно правомощията                                                            на Обществения съвет може да прочетете                                                              на www.mon.bg