Олимпиада по Математика 2023г., Областен кръг, протокол за резултатите на учениците от класове/състезателни групи за които не се провежда национален кръг