ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 3-ТИ МАРТ

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

„Трети март! Трети март! В мир народът ни добрува.
Трети март! Трети март! Днес България празнува.“

По повод 3-ти март в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе седмица, посветена на Освобождението на България. Учениците подредиха кътове с макети, направиха изложби и украсиха класните стаи с табла и рисунки. В коридорите и фоайетата на двете сгради бяха представени моменти от освободителното движение, снимки от боевеше на Шипка, край Плевен и Стара Загора. В часа на класа имаше  кратък видеофилм, представящ дългия път на борбата на поколения българи, който прави възможна освободителната акция, завършила с подписването на Санстефанския мирен договор. Презентация по темата пък разказа на по-малките ученици за подвизите на героите ни, участвали в Руско-Турската война.

Всички ученици, учители и служители бяха поздравени със стихотворения и послания колко ценна е свободата ни, както и с поетични рецитали в двата етапа. Интересна беше задачата на учителя по история, г-жа Людмила Лазарова под мотото  „Потърси – проучи – отговори!“. Тя  предизвика учениците да направят “историческа разходка“ в централната част на Ботевград, като изпълнението на всяко предизвикателство отвеждаше до паметно място, свързано с борбата на българите за освобождение.

Всички ние сме благодарни за извоюваната свобода и се прекланяме с почит и уважение пред героите!