Нашето училище

За нас

В началото на учебната 2015/2016 година в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ общият брой на учениците е 860, разпределени по класове както следва: І клас – 150, ІІ клас – 119, ІІІ клас – 138, ІV клас – 127, V клас – 111, VІ клас – 88, VІІ клас – 103, VІІІ клас – 17. Формирани са 36 паралелки – 23 – в начален етап с 539 ученици; 13 – в прогимназиален етап с 321 ученици.
0
Години от създаването
200 +
Доволни ученици
0 +
Учители

На разположение е добре оборудвана и поддържана в отлично състояние материално–техническа база, която ежегодно се обновява и благоустроява със специализирани кабинети по български език и чужди езици, физика, химия, биология, история, география, математика, музика, изобразително изкуство, чертане, готварство. Две компютърни зали са свързани в локална мрежа и в тях се провеждат часовете по „Информационни технологии„. Осигурен е свободен достъп до интернет с 43 компютърни системи за обучение и 20 за административни нужди. Всички класни стаи и кабинети са в отлично състояние, оборудвани са с компютърни конфигурации, лаптопи, мултимедийни проектори. Три интерактивни дъски, една от които мобилна, озвучителна система и мултифункционални устройства. Библиотеката на училището разполага с богат фонд от справочна, техническа и художествена литература, а спортната база е осигурена с две спортни площадки и два физкултурни салони. В училището има оборудвани лекарски кабинет, логопедичен кабинет и кабинет на педагогическия съветник, където учениците получават не само медицинска помощ, но и информация по вълнуващите ги въпроси.

Богати извънкласни и извънучилищни дейности се реализираха в областта на спорта, културата и науката, в това число по проект “УСПЕХ“. Гордост за училището са и изявите на учениците в олимпиади, конкурси, изложби и състезания, резултат от всеотдайната и задълбочена работа на педагогическия персонал.

Мисия

Мисията на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Ботевград е осигуряване на съвършено ново и качествено провеждане на учебния процес, високо равнище на подготовка на учители и ученици, способно да откликне на образователните нужди на съвременния млад човек.

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
НП “С грижа за всеки ученик”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
НП “На училище без отсъствия”, Мярка ​“Без свободен час”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
НП “Оптимизация на училищната мрежа“
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Проект “УСПЕХ“
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Схема “Училищен плод”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Приоритет

Приоритет за ОУ “Никола Йонков Вапцаров” е  повишаване качеството на образованието и в тази връзка училището усилено работи по национални и европейски програми и проекти за финансиране: