Актуални новини

Новини

Х международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и и социализация на децата и учениците – 2023 г.“

Петя Кочкова, Директор на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ Ботевград получи първа награда

Прочетете повече »