Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка в Основно Училище „Никола Й. Вапцаров“

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“. На този ден всички, съпричастни с темата, обличат розово, за да изразят своята позиция. Фланелката и цветът символизират неприемането на тормоз и насилие в училище.

Учениците от ОУ „Никола Й.Вапцаров“ отбелязаха деня с различни инициативи и мероприятия. През седмицата изработиха красиви табла на тема „Не на тормоза в училище“ и „Не на киберетормоза“, където проявиха творчество и креативна екипна работа. Всеки клас изработи и свое табло за класната стая. Група от вапцаровци от различни класове подготвиха и презентации, които в деня на празника, бяха представени пред класовете под формата на дискусия и четене на верижка. Дрескодът на деня беше розово, а посланията бяха- ДА БЪДЕМ ДОБРИ, ДА СПРЕМ ТОРМОЗА!

28.02.2024 г.