Дейности по Национална програма “Иновации в действие” 2023

Дейности по НП „Иновации в действие“ се реализираха в ОУ „Никола Йонков
Вапцаров“ на 20.04- 21.04.2023 г.
ОУ “Н. Й. Вапцаров” беше домакин по Национална програма „Иновации в
действие“. Партньори по проекта са: СУ „Свети Климент Охридски“ – град Костенец,
СУ „Христо Ясенов“- гр. Етрополе и ОУ „Христо Ботев“- с. Равно поле, София област.
Гости на събитието бяха експерти от РУО- София област- г- жа Христина Христова-
Терзиева и г- н Мирослав Братоев.
Откриването на мероприятията започна с художествена музикално-танцова
програма, представена от учениците на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. Гостите и
партньорите се запознаха с училищната материална база и класните стаи.
Първи представиха своите открити уроци по математика възпитаниците на г- жа
Славейка Калфова от IV а клас и г- жа Ирина Йорданова от IV е клас.
В прогимназиален етап присъстващите наблюдаваха урок- пътешествие по
български език и литература с приложение на дигитални технологии, подготвен от
Ванеса Христова с учениците от VI а клас.
Интегриран урок по математика, музика, история и цивилизации в V a клас
проведоха преподавателите – Бисерка Петкова, Татяна Цонкова и Людмила Лазарова.
На 21.04.2023 г. открит урок по биология и здравно образование представи
Георги Петров в VII a клас със zSpace – 3D технологии в STEM обучението.
Уроците бяха наситени с богати иновативни и интерактивни методи. Гостите и
партньорите се запознаха със STEM центъра в училището и забележителностите в
община Ботевград.