Директорът на ОУ “Никола Й. Вапцаров“- Ботевград с награда от министъра на образованието и науката

Петя Кочкова – директор на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ е сред 104 директори от страната , удостоени с индивидуална парична награда за прилагане на ефективни политики, за постигане на високи образователни успехи в т. ч. обучение от разстояние в електронна среда, за повишаване на доверието на общността към училищния екип и образователната среда на регионално и национално ниво, за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес, за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им партньори на институцията.

Петя Кочкова сподели:

„Тази награда е отражение на труда на целия екип, за постигнатите високи постижения с учениците, с активното партньорство на родителите и редица други институции. Благодаря на Министъра на образованието и науката,  на Началника на РУО-София област, г- жа Росица Иванова за оценката, доверието и ползотворното сътрудничество“.