ОУ„Никола Й. Вапцаров“- гр. Ботевград с открита педагогическа практика по математика