Х международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и и социализация на децата и учениците – 2023 г.“

Петя Кочкова, Директор на ОУ “Н. Й. Вапцаров“ Ботевград получи първа награда от Х международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и и социализация на децата и учениците – 2023 г.“, организиран от Синдиката на българските учители, под патронажа на МОН, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България”. Престижното събитие се проведе в Албена от 23 до 28 август.
„Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“ бе темата на конкурса тази година, за който са изпратени разработки от над 250 учители, директори и педагогически специалисти.
Възпитанието на добродетели в училище днес е и основната задача на МОН.