Национално състезание по БДП – Общински кръг

Информация относно проведения на 14.03.2024 г. общински кръг на
Националното състезание по безопасност на движението по пътищата

2023/2024 г.

На 14. 03. 2024 г. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ботевград беше домакин на общинския кръг
на Националното състезанието по БДП.
Събитието беше открито от г-жа Петя Кочкова – Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.
Приветствие към присъстващите поднесе г-н Камен Еленков – началник на отдел
„Хуманитарни и социални дейности“ в общинска администрация.
Музикален поздрав за всички беше песента „Моята улица“, изпълнена от ученици от
втори клас.
Надпреварата се проведе в две части. Първата включваше писмен тест с 25 въпроса със
затворен отговор и свободни с къс отговор, обхващащи учебното съдържание, утвърдено в
програмите за обучение по БДП за 5, 6 и 7 клас. В рамките на 25 минути, състезателите
трябваше да се справят с въпроси, свързани с пътните знаци, различни ситуации на пътя,
сигнали на регулировчика и светофара и др. Практическата част на състезанието се състоеше в
преминаване на трасе с различни препятствия с велосипед.
Двата кръга на състезанието се оценяваха от комисия в състав:
– Старши инспектор РУ – Ангел Илиев – главен съдия;
– Инспектор РУ – Димитър Доков – секретар;
– Преподавател инструктор за водачи на МПС – Ивайло Йорданов – квестор;
– Преподавател инструктор за водачи на МПС – Галин Георгиев – квестор.
Допуснати до състезанието са следните отбори:
– ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград,
– ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград,
– ОУ „Отец Паисий“ – с. Врачеш
Класиране:
Първо място –  спечели отборът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ботевград с ръководител
Мариян Маринов – с резултат от теста – 69 т., от практическата част – 62 т., общо – 131 т.
Второ място – отборът на ОУ „Отец Паисий“ с. Врачеш с ръководител Мая Коловска – с
резултат от теста- 53 т., от практическата част – 41 т., общо – 94 т.
Трето място – отборът от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград с ръководител
Нели Дакова – с резултат от теста – 64 т., от практическата част – 28 т., общо – 92 т.
Участниците получиха грамоти и награди, осигурени от училището – домакин и
специални награди от РУ – Ботевград.