Обучение “STEM, роботика и програмиране с LEGO Education”

 

На 10.02 и 17.02.2024г. се проведе обучение на педагогически специалисти на тема “STEM, роботика и програмиране с LEGO Education” в сградата на прогимназиален етап на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград.

В двете обучения участваха общо 12 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап.