Отлични резултати за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ от Национално външно оценяване – 7. клас

Отлични резултати за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ от Национално външно оценяване – 7. клас

Резултатите по БЕЛ на нашите ученици са 64.98 точки. Точките за страната са  54.61, а за София – област са 48.46.

Резултатите по математика за училището са 51.47 точки, като за страната са 42.94, а за региона те са 35.06 т.

Отлични са резултатите и по английски език – на ниво училище те са 96.00 точки, за страната – 90.29 т., а за София-област са 91.06 т

Достойно представяна на НВО 7 клас на учениците от паралелките с разширено изучаване на математика в ОУ „Н. Й. Вапцаров“!

Резултати по математика на VII а – 70.47 точки, VII б –  52.52 т., сравнени с тези за  региона, които са 35.06 т. и за страната 42.94т.

Резултати на VII а клас по БЕЛ са 77.24 точки, на VII б клас по БЕЛ – 68. 62 точки, сравнени с резултатите на училището 64.98 т., за София – област са 48.46т. и за страната  54.61 т.

Резултатът на VII а по АЕ – 96.00, сравнен с точките от София-област, които са  91.06, а за страната – 90.29 т.

Поздравления за тези отлични резултати по математика на седмокласниците и на  техните преподаватели г-жа Бисерка Петкова – главен учител, г-жа Силвия Йорданова – старши учител и г-жа Виолета Топалова – учител ГЦДОУД

 

Ученици с над 80 точки по математика

Витомир Калинов Василев VII а 96.75
Любов Цветолюбова Василева VII б 94
Ралица Райкова Съботинова VII а 92.75
Иван Цветелинов Цаков VII а 91.25
Милена Павлова Павлова VII а 84.75
Владимир Пламенов Енчев VII а 83
Станислава Светославова Кръстева VII а 82
Александър Константинов Алексиев VII а 81.5

 

 

 

 

 

 

 

Ученици с над 80 точки по БЕЛ

Ралица Райкова Съботинова VII a 97
Никол Станиславова Попова VII a 94
Деница Христова Христова VII б 93,5
Адриана Воленова Братанова VII a 88,5
Марина Николаева Маринова VII a 87
Ванислав Цветанов Христов VII a 86
Преслава Николаева Найденова VII a 86
Ясен Светославов Спасов VII a 85
Витомир Калинов Василев VII a 84
Александър Константинов Алексиев VII a 82,5
Даниела Мирославова Маринова VII б 82,5
Диляна Драгомирова Димитрова VII б 82,5
Петра Ясенова Бакърджиева VII a 82
Светлин Красимиров Йорданов VII a 82
Радина Светославова Спасова VII a 81,5
Любов Цветолюбова Василева VII б 81,5
Стефани Веселинова Нинова VII б 81,5
Иван Цветелинов Цаков VII a 81
Рая Стефанова Велчева VII a 80,5
Цветелина Георгиева Петкова VII б 80,5

 

Ученици с над 80 точки по АЕ

Владимир Пламенов Енчев                      VII а АЕ , A2 98.75  
Никол Станиславова Попова                   VII а АЕ , A2 94  
Светослава Светославова Кръстева        VII а АЕ , A2 93.75  
Станислава Светославова Кръстева        VII а АЕ , A2 97.5