ОУ„Никола Й. Вапцаров“- гр. Ботевград с открита педагогическа практика по математика

В изпълнение на Годишния  план на РУО- София област за учебната 2021/ 2022 г., на 28.02.2022 г. от 14.00 часа в Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград се проведе открита педагогическа практика с учители по математика, преподаващи в VII клас на тема „Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30о. Упражнение“ , с преподавател г- жа Бисерка Петкова- главен учител по математика.

Гости на урока бяха ст. експерт Илонка Ценкова- природни науки, директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“- г- жа Петя Кочкова, учители по математика от община Ботевград и община Правец.

Урокът съчетаваше приложение на високотехнологични устройства- визуализатор, интерактивен дисплей, персонални лаптопи с пишещи устройства и иновативни подходи. Включени бяха практически задачи, екипна работа, приложение Jamboard. Акцент бе подготовката за НВО VII клас. Под умелото ръководство на г- жа Бисерка Петкова учениците актуализираха знанията си за определения, теореми и формули. Показаха висока активност, динамика и много знания. Учениците от този клас имат много медали от състезания и олимпиади.