Писмо от кмета на Община Ботевград относно проект на план прием в първи клас за учебната 2024-2025 г