Предложение за почасово предоставяне на части от имоти на трети лица