Регионален форум за образователни иновации за Югозападен регион – „Иновативните училища – силата на споделения опит”

Регионален форум за образователни иновации за Югозападен регион – „Иновативните училища – силата на споделения опит”

На 15-16 февруари 2024 година в град Перник се проведе Регионален форум за Югозападен регион по Национална програма „Иновации в действие“ „Иновативните училища – силата на споделения опит“, организиран от Регионалното управление на образованието – Перник и ПМГ „Христо Смирненски“.

Събитието се реализира в изпълнение на Национална програма на Министерството на образованието и науката „Иновации в действие“ , Модул  2: „Форуми за иновации в образованието“, а неговата основна цел  е да бъдат споделени, популяризирани и мултиплицирани добри иновативни образователни практики от различни иновативни училища в Югозападния регион на страната – областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област.

Във форума се включиха 25 училища от региона и 183 участници, сред които 77 ученици и 106 учители. Представени бяха 14 презентации за споделяне на добри иновативни практики  и проведени 5 иновативни работилници. В събитието взеха участие и партньорските училища на ПМГ „Христо Смирненски“ по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ от НП „Иновации в действие“ – ППМГ „Гео Милев“ – гр. Стара Загора, МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова откри образователния форум, а официални гости бяха г-н Борис Шейнин – началник отдел „Училищни мрежи“ в Министерството на образованието и науката, г-жа Ваня Карабашева – главен експерт в Министерството на образованието и науката, редица представители на местната власт и държавни институции, експерти от РУО, директори на училища и представители на висши училища и научни институти.

В първия ден от образователния форум добри педагогически практики споделиха Славейка Калфова и Бисерка Петкова от  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ град Ботевград, София – област.

Регионалния форум за Югозападен регион по Национална програма на МОН „Иновации в действие“ „Иновативните училища – силата на споделения опит“,  получи висока оценка от гости и участници като ползотворна среща за представяне на иновативни проекти и обмен на добри практики на училищата от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-област.